Mestské časti 20. február 2019

Ružinov bude tento rok hospodáriť s viac ako 44,49 milióna eur


Ružinov bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 44,49 milióna eur. Rozhodli o tom v utorok (19.2.) poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva (MZ),

keď jednohlasne schválili rozpočet mestskej časti na rok 2019. Samospráva sa tak dostáva z rozpočtového provizória.

"Rozpočet stabilizuje situáciu v Ružinove. Musíme zveľaďovať a chrániť to dobré, čo tu máme, a tento rozpočet na to vytvára predpoklady.

A aj nás prekvapilo, koľko rozvojových a investičných projektov sa nám podarí tento rok naštartovať.

Hlavne vďaka tomu, že sme dokázali zapojiť už príjmy z developerského poplatku do rozpočtu," uviedol pre TASR ružinovský starosta Martin Chren (nezávislý).

Na oblasť vzdelávania pôjde v rámci kapitálových výdavkov viac ako 2,64 milióna eur, z toho najväčšiu položku predstavuje zateplenie posledných dvoch základných škôl na Borodáčovej a Drieňovej ulici.

V pláne je aj zvyšovanie kapacít škôlok o takmer 100 detí prístavbami či nadstavbami budov, ale tiež rekonštrukcie striech, športových areálov škôl či dovybavenie školských jedální.

Jedna z najväčších súm by mala podľa starostu predstavovať investície do opráv povrchov ciest a chodníkov, rekonštrukcie parkovacích miest a cyklotrás.

V rozpočte sa počíta s vyše 1,5 milióna eur.

Na ochranu životného prostredia plánuje mestská časť dať viac ako tri milióny eur, z toho 1,25 milióna eur na údržbu verejnej zelene.

"Jeden z najvyšších percentuálnych nárastov sa týka obnovy zelene, kde chceme investovať do kvalitnejších a vzrastlejších stromov.

Chceme zaplatiť aj starostlivosť o ne, v prvých troch vegetačných obdobiach, kým sa zakorenia, aby sa nestalo, že nám vyhynú čerstvo zasadené stromy," poznamenal Chren.

Samospráva by mala tiež investovať do projektových príprav výstavby nových škôl a škôlok či na opravy kultúrnych domov.

Pokračovať by sa malo v procese kúpy budovy bývalej radnice v Prievoze, riešiť by sa mala aj parkovacie politika, pribudnúť má nový výbeh pre psov, zimné klzisko, kryté cyklostojany či osvetlenie detských ihrísk.

Jednou z priorít mestskej časti je letná i zimná údržba. V rámci letnej údržby sú financie rozpočtované napríklad aj na kúpu nových kosačiek,

ktoré mestská časť podľa starostu urgentne potrebuje, aby situáciu zvládla lepšie ako po minulé roky.

Viac by sa tiež malo investovať do zimnej údržby. "Už dnes vieme, že z nevyčerpaných peňazí minulého roka po schválení záverečného účtu 'natečú' do kapitálových výdavkov približne dva milióny eur.

Tie budeme môcť využiť napríklad na zimnú údržbu. Investíciu tento rok do zimnej údržby by som nenazval prioritou, ale nevyhnutnosť," doplnil Chren.

Poslanci zároveň zobrali na vedomie prognózu rozpočtov na roky 2020 a 2021.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter