Mestské časti 20. február 2019

Rozpočet Karlovej Vsi na rok 2019 prevyšuje 14,5 milióna eur


Karlova Ves bude v roku 2019 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 14.559.571 eur v príjmovej i výdavkovej časti.

Najväčšími investíciami v tomto roku majú byť dokončenie rekonštrukcie plaveckého bazénu v školskom areáli na Majerníkovej ulici,

výmena povrchu futbalového ihriska na Molecovej ulici i výstavba nových chodníkov a parkovacích miest.

Rozpočet na utorkovom rokovaní schválili poslanci mestskej časti.

Najväčší objem, viac ako polovica výdavkov je alokovaná pre oblasť školstva a vzdelávania, na zabezpečenie chodu škôl a škôlok pôjde 7.707.895 eur.

V rámci kapitálových výdavkov v tomto programe sa ráta s dokončením rekonštrukcie bazéna v ZŠ Alexandra Dubčeka, na tieto účely sa ráta so sumou 450.700 eur.

Na verejnoprospešné služby obce týkajúce sa kvality životného prostredia, zahrňujúce celoročnú údržbu komunikácií a verejných priestorov v správe mestskej časti,

taktiež údržbu zelene, starostlivosť o detské ihriská, ale i zber odpadu je v dvoch na to určených rozpočtových kapitolách vyčlenených 1.118.600 eur.

V rámci kapitálových výdavkov sa ráta i so sumou 33.000 eur na nové prvky pre detské ihriská i vypracovanie projektovej dokumentácie pre ihrisko na Levárskej ulici.

Na opravy komunikácií má ísť 80.000 eur, do správy a údržby verejných priestranstiev (vrátane údržby chodníkov, čistenia vpustí, opráv lavičiek alebo oporných múrov) 114.000 eur.

Ráta sa tiež s 50.000 eurami na vybudovanie nových chodníkov, 40.000 eur je vyčlenených na výstavbu nových parkovacích miest.

Zabezpečenie sociálnych služieb mestskej časti pokryje rozpočtovaná suma 200.920 eur,

na podporu športu a mládeže bude 253.000 eur, z toho 150.000 eur súvisí s plánom vymeniť povrch ihriska na Molecovej ulici.

Aktivity zahrnuté v programe kultúra a médiá bude mať disponibilné zdroje vo výške 195.700 eur.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter