Mestské časti 31. máj 2019

Poslanci Starého Mesta prijali Staromestský program


Poslanci miestneho zastupiteľstva Staré Mesto na ostatnom zastupiteľstve schválili Staromestský program.

Staromestský program je súhrn priorít mestskej časti Staré Mesto na obdobie rokov 2019-2022,

ktoré vychádzajú z volebných programov jednotlivých politických strán a zoskupení,

nezávislých poslancov a starostky. Na základe tohto programu bude vypracovaný akčný plán na rok 2019.

Priority stratégie zodpovedajú súčasným a budúcim potrebám obyvateľov, návštevníkov,

podnikateľov, organizácií a inštitúcií na území bratislavského Starého Mesta (SM).

Informoval o tom hovorca SM Matej Števove.

Súpis priorít predstavuje otvorený dokument do ktorého je možné dynamicky zasahovať a reagovať tak na aktuálny vývoj.

Starostka a poslanci SM sa budú pri svojom rozhodovaní a konaní riadiť spoločnými prioritnými cieľmi.

Hlavnými prioritami Staromestského programu  je zvýšiť bezpečnosť v meste,

vytvárať kvalitný verejný priestor pre všetkých, skvalitniť dostupnosť verejnej infraštruktúry,

participácia a efektívne využitie zdrojov a zlepšiť fungovanie miestneho úradu.

Staré Mesto chce konkrétne v najbližších rokoch realizovať detské ihriská, ktoré budú klásť vyššie nároky,

poskytovať pestrejšiu paletu aktivít a rozvíjať mentálne a motorické schopnosti detí.

Ďalším z konkrétnych opatrení, ktoré chcú poslanci Starého Mesta realizovať sú klimatické vodozádržné opatrenia.

V oblasti čistoty chce Staré Mesto vyhlásiť boj proti graffiti.

Staré Mesto plánuje odstraňovať a eliminovať graffity a v spolupráci so školami

a umelcami nájsť spôsob ako ho dostať na vyššiu úroveň a nájsť pre neho správny priestor v meste.

Zároveň de vytvorí havarijná jednotka  na odstraňovanie havarijných stavov rámci Starého Mesta.

V priorite zlepšenia fungovania miestneho úradu chce mestská časť plniť princípy transparentného úradu.

Informácie a dáta, ktoré sa vytvárajú a zbierajú na úrade, budú verejne prezentované v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov.

Úrad bude poskytovať viac služieb a úkonov online a elektronicky. Skvalitnenie služieb úradu pre obyvateľov,

integrácia a elektronizácia služieb, podpora šírenia informácií a podpora informovanosti obyvateľov

a návštevníkov sú ciele tejto priority zamerané aj na obnovu technického vybavenia inštitúcií mestskej časti,

implementácie nových služieb a vytvárania podmienok pre ich využívanie i prostredníctvom rozširovania potrebnej infraštruktúry v spolupráci s podnikateľským sektorom.

(red)

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter