Mestské časti 11. jún 2019

Petržalčanov by mali od júla informovať dvoje miestne periodiká


Obyvatelia bratislavskej Petržalky by už čoskoro mali byť informovaní o dianí v mestskej časti prostredníctvom dvoch miestnych periodík.

Od júla by malo plne v réžii mestskej časti vychádzať nové periodikum Naša Petržalka.

Fungovať by malo na mesačnej báze. Rozhodli o tom petržalskí poslanci na pondelkovom (10. 6.) rokovaní miestneho zastupiteľstva.

O dianí na území najväčšej bratislavskej mestskej časti pritom už 25 rokov informuje dvojtýždenník Petržalské noviny.

Ten však v minulom roku prešiel z rúk dovtedajšieho dodávateľa, Vydavateľstva M.R.K. agency,

na spoločnosť Nivel Plus  (portfólio J&T - pozn. Br.kuriér), vydávajúcu Bratislavské noviny.

Stalo sa tak krátko po tom, ako bola na žiadosť vydavateľstva zrušená zmluva s mestskou časťou.

Predchádzala tomu neutíchajúca kritika zo strany niektorých miestnych poslancov, ich argumenty vydavateľstvo odmietalo.

Nové regionálne noviny by mali prinášať najmä novinky z mestskej časti či informovať o zmenách, ktoré samospráva pripravuje.

Chýbať by nemali ani zaujímavosti z histórie i súčasnosti mestskej časti.

"Noviny budú zároveň platformou pre diskusie medzi poslancami o aktuálnych témach a priestorom pre názory obyvateľov," ubezpečuje samospráva.

Noviny by mali vychádzať na 16 farebných stranách.

Tento rok by malo vyjsť päť čísiel a náklady pre mestskú časť by mali dosiahnuť 20.500 eur.

Z radov poslancov odzneli aj názory, že ide o nekoncepčné a zlé riešenie, niektorým chýbal prieskum o tom,

či obyvatelia vôbec ďalšie noviny chcú, alebo či sú spokojní po obsahovej a tematickej stránke s tým, čo už do poštových schránok dostávajú.

Otázkou podľa niektorých je aj to, či bude na ich distribúciu stačiť odhadovaných 1000 eur a či sa tak noviny dostanú do každej schránky.

"Je to nové médium, ktoré ľudia nepoznajú. Je žiaduce, aby to dostalo priamo do schránky, nie k ostatným reklamným letákom.

Lebo bude mať takú čítanosť ako počet tých, ktorí v ankete hlasovali za tento názov periodika, teda 14 ľudí, plus poslanci," poznamenal poslanec Oliver Kríž.

Prvým šéfredaktorom má byť Radovan Choleva, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou na miestnom úrade.

Na nestranné a vyvážené informovanie má dohliadať redakčná rada.

Zmluva medzi mestskou častou a vydavateľstvom M.R.K. agency sa skončila koncom augusta 2018.

Vydavateľom síce bola dovtedy mestská časť, avšak vlastníkom projektu a tvorcom novín bolo vydavateľstvo, ktoré v roku 2015 vyhralo verejnú súťaž.

Táto spoločnosť bola zároveň vlastníkom značky, webu a jeho obsahu. Mestská časť podľa zmluvy zo svojho rozpočtu financovala tlač a distribúciu novín.

Pri novom periodiku má názov novín, ochrannú známku aj grafický vizuál vychádzajúci z loga a farieb mestskej časti vlastniť mestská časť.

Nové regionálne noviny mali pôvodne začať vychádzať už vlani v septembri, o čom hovorilo aj uznesenie z mája 2018 o koncepcii regionálneho periodika.

Poslanci odmietli možnosť, že by malo byť nové médium súčasťou Petržalských novín ako príloha. 

(TASR, red)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter