Mestské časti 19. september 2018

Od 1. októbra pomôže staromestská sociálna výdajňa väčšiemu počtu obyvateľov


Poslanci Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto dali na rokovaní 18. septembra zelenú návrhu starostu Radoslava Števčíka, ktorým sa „zmäkčujú podmienky“ pre sociálne slabších Staromešťanov.

Od 1. októbra to bude v praxi znamenať, že sa zväčší okruh ľudí, ktorí budú mať nárok na tovar zo staromestskej sociálnej výdajne, kde sú k dispozícii najmä potravinové výrobky.

„Solidarita so sociálne slabšími Staromešťanmi musí byť prirodzená vec. Je povinnosťou nás, ktorí môžeme pomôcť, aby sme tak aj robili.

Preto som rád, že poslanci okrem iného prijali môj návrh, aby výška registračného poplatku klesla z 5-ich na jedno symbolické euro,“ povedal po hlasovaní starosta Števčík.

Zvyšuje sa aj hranica príjmu pre žiadateľov, a to na dvojnásobok životného minima jednotlivca, čo aktuálne predstavuje 410,17 eur.

Mestská časť odhaduje, že touto zmenou narastie okruh poberateľov sociálnej pomoci vo forme tovaru zo staromestskej sociálnej výdajne.

Zmenili sa aj podmienky pre pomoc nezaopatreným deťom. Po novom budú mať nárok na pomoc nielen deti do 15 rokov, ale všetci študujúci do 26 rokov.

Vedeniu samosprávy sa podarilo obnoviť prevádzku sociálnej výdajne v júni tohto roku, v priestoroch na Špitálskej ulici a v pracovných dňoch okrem stredy.

(red,sm)

Foto: MúSM

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter