Mestské časti 7. február 2019

Novými vicestarostami v Novom Meste sú S. Winkler a P. Vaškovič


Bratislavské Nové Mesto má na aktuálne štvorročné volebné obdobie nových vicestarostov.

Stali sa nimi doterajší zástupca starostu Stanislav Winkler (nezávislý), ktorý je poslancom už tretie volebné obdobie a Peter Vaškovič (nezávislý),

ktorý zastáva post miestneho poslanca už druhé volebné obdobie. Do funkcií ich s platnosťou od pondelka (4. 2.) vymenoval novomestský starosta Rudolf Kusý (nezávislý).

Vicestarosta Vaškovič má v gescii oblasť územného plánovania, ako aj plánovania rozvoja dopravy a infraštruktúry.

Zasadiť sa chce o to, aby aj stavebná činnosť prispievala k skvalitňovaniu životného a obytného prostredia.

"Chcem prispieť k vytvoreniu koncepcie, zásad a pravidiel urbanistického a architektonického rozvoja mestskej časti ako súčasti Bratislavy,

ale zároveň identickej časti mesta, kde sa bude dobre žiť, bývať, pracovať a tráviť voľný čas," avizoval svoju víziu Vaškovič.

Staronový zástupca starostu Winkler bude mať na starosti oblasť životného prostredia, verejného poriadku a parkovacej politiky.

"Chcem sa zamerať na pretváranie Nového Mesta na modernú mestskú časť. Bez výrubov lesa a zmien viníc na stavebné pozemky," poznamenal Winkler.

Podieľať sa chce zároveň na riešení politiky parkovania, ktorá bude zvýhodňovať rezidentov.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter