Mestské časti 22. marec 2019

Na Židovskú ulicu sa vráti 11 parkovacích miest z pôvodných 44


Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová po rokovaní s petičným výborom prinavrátila 11 parkovacích miest na Židovskú ulicu.

Reagovala tak na protest prokurátora a stanovisko Verejnej ochrankyne práv. Pôvodne sa v tejto lokalite nachádzalo 44 parkovacích miest.

Podľa miestneho úradu ide o kompromisný návrh, nakoľko Mestská časť Staré Mesto niekoľkonásobne porušila práva obyvateľov dotknutej ulice.

Opomínanie práv účastníkov konaní bola bežná prax bývalého starostu. Rozhodnutie o znovuzavedení 11 parkovacích miest nie je moje svojvoľné  rozhodnutie.

Malo sa to celé riešiť inak - riadnou participáciou. Porušenie práv obyvateľov Židovskej úradom Starého Mesta,

treba odčiniť aspoň parkovaním,“ uviedla starostka SM.

Ombudsmanka Mária Patakyová vo svojom vyjadrení konštatovala,

že protiprávnou revitalizáciou Židovskej ulice došlo k porušeniu práv obyvateľov ako účastníkov stavebného konania,

k porušeniu stavebného zákona, k zmareniu účelu petície a k porušeniu základného práva na súdnu a inú právnu ochranu.

Ombudsmanka ďalej vo svojom stanovisku odporučila,

že je v záujme primeranej ochrany práv a právom chránených záujmov obyvateľov opätovne sa zaoberať otázkou primeranosti rozsahu zrušenia parkovacích kapacít na Židovskej ulici.

Ako ďalej uviedol staromestslý miestny úrad, kontrolovaný prejazd a zákaz parkovania na Židovskej ulici výrazne komplikuje obyvateľom bežný život ako napríklad vynášanie smetí pešo do 300 m vzdialených nádob,

vykladanie nákupov, či príchod pohotovostných vozidiel. Židovská ulica je podľa starostky široká a zmestia sa tam všetci - chodci, cyklisti aj parkovanie.

„Vôbec pri tom nepochybujem, že o desať-dvadsať  rokov nastane prirodzene požiadavka od samotných obyvateľov o vylúčenie statickej dopravy z územia,

pretože doba sa výrazne posúva v oblasti mobility a jej foriem,“ konštatovala starostka Starého Mesta.

(red)

Ilustr. foto: archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter