Mestské časti 10. máj 2019

MČ Nové Mesto sa dostáva z rozpočtového provizória


Bratislavské Nové Mesto sa dostáva z rozpočtového provizória.

Rozhodli o tom tento týždeň novomestskí poslanci,

keď na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva schválili rozpočet mestskej časti na rok 2019.

Samospráva by podľa neho mala hospodáriť s prebytkovým rozpočtom,

kde príjmy predstavujú 28,2 milióna eur a výdavky sa odhadujú na úrovni 27,8 milióna eur.

"Nové Mesto má dobrý a zodpovedný rozpočet. Je to silne rozvojový rozpočet, ktorý nám umožní,

aby v našej mestskej časti pokračoval intenzívny rozvoj najrôznejších služieb pre ľudí. Máme množstvo plánov,"

zhodnotil  starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Prioritou mestskej časti zostáva aj tento rok školstvo. V kapitálových aj bežných výdavkoch pôjde najviac peňazí na vzdelávanie.

Na chod škôl a na ich rekonštrukciu je vyčlenených takmer 13,8 milióna eur. 

V pláne je napríklad rekonštrukcia Základnej školy (ZŠ) Sibírska či ZŠ Kalinčiakova, ale tiež nová materská škola (MŠ) na Teplickej ulici a nové jasle a škôlka na Vihorlatskej ulici.

Na základných školách na Sibírskej, Riazanskej a Jeséniovej ulici by sa zasa mali zriadiť špecializované učebne.

Samospráva plánuje investovať aj do projektov v iných oblastiach. Rekonštrukcie by sa mala dočkať horná a dolná stanica lanovky zo Železnej studničky na Kamzík.

Seniorom by malo pribudnúť nové zariadenie na Kalinčiakovej ulici a na Makovického ulici by sa malo vybudovať centrum včasnej intervencie.

Pokračovať by sa tiež malo v rekonštrukciách ulíc či v investíciách do ihrísk a športovísk.

Na otázku, prečo mestská časť fungovala viac ako štyri mesiace v rozpočtovom provizóriu, samospráva odpovedala,

že Nové Mesto je veľká mestská časť, preto je "normálne", že v procese prípravy rozpočtu bolo vznesené množstvo predstáv, požiadaviek a priorít.

"Vždy sa snažíme schvaľovať rozpočet tak, aby bol konsenzom požiadaviek a priorít všetkých poslancov,

ktorí zastupujú občanov mestskej časti," uviedla mestská časť s tým, že verzie návrhu rozpočtu sa v procese prípravy viackrát dopĺňali o požiadavky poslancov.

"Fakt, že rozpočet bol schválený v máji, významne neovplyvnil fungovanie mestskej časti a úradu," dodala mestská časť.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter