Mestské časti 20. máj 2020

Dúbravka sa pripravuje na otvorenie svojich 12 materských škôl


Bratislavská Dúbravka sa po uvoľnení mimoriadnych opatrení súvisiacich s novým koronavírusom pripravuje na otvorenie svojich materských škôl (MŠ).

Všetkých 12 škôlok otvorí mestská časť 1. júna, pri tejto príležitosti vydala samospráva pre rodičov "manuál" v súvislosti s najčastejšími otázkami. TASR o tom informovala hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.

Najbližší týždeň bude vedenie materskej školy preverovať u rodičov či zákonných zástupcov detí záujem o škôlku. Prednosť budú mať deti rodičov v tzv. prvej línii (zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci), deti zamestnaných rodičov a samoživiteľov pred deťmi rodičov na materskej dovolenke či tými, ktoré žijú v jednej domácnosti so starými rodičmi.

V materskej škole bude môcť byť v skupine maximálne 15 detí, pričom v skupine môžu byť aj deti, ktoré predtým neboli v spoločnej triede. "Vytvorená skupina sa nebude meniť, ani keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí medzi jednotlivými skupinami.

Pri veľmi nízkom počte detí v skupine môže urobiť riaditeľ zmenu v nasledujúcom týždni," poznamenala Marcinatová.

Deti nebudú musieť mať v exteriéri ani interiéri ochranné rúško, musia ho však mať pri príchode do škôlky a jedno náhradné si musia priniesť z domu a počas dňa ho mať uložené v skrinke.

Škôlky budú otvorené denne od 7.00 h do 16.00 h, dieťa môže rodič alebo zákonný zástupca priniesť od 7.00 h do 8.00 h. Každé ráno bude deťom meraná teplota bezdotykovým teplomerom a budú si dezinfikovať ruky.

Pri prvom nástupe dieťaťa do škôlky, ako aj po každom prerušení dochádzky dlhšom ako tri dni musí rodič predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Rodičom sa tiež zakazuje zdržiavať sa v materskej škole a zhromažďovať sa pred budovou. Zakázané je taktiež nosenie vlastných hračiek či iných predmetov z domácnosti, rovnako tak vlastného jedla. Materské školy do konca školského roka neorganizujú žiadne spoločné a hromadné akcie.

Od 1. júna sa otvárajú materské školy, základné školy od 1. po 5. ročník a školské kluby detí. Dochádzka bude dobrovoľná, o tom, či dieťa pôjde do škôlky či školy, rozhodne rodič. V školách budú platiť prísne hygienické opatrenia.

(TASR)
Foto: Archív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter