Mestské časti 11. jún 2018

Dúbravka sa o psičkárov a ich miláčikov stará, pripravuje aj venčisko


Psičkári majú v Dúbravke k dispozícii 91 košov na exkrementy. V roku 2016 pribudlo 10 nových a a vlani osadili 20 nových košov. Ten rok dúbravský miestny úrad nedávno osadil 10 nových košov.

Vrecká do košov sa dopĺňajú od pondelka do štvrtka, na každý sa umiestňovali plastové vrecká v počte 25 kusov a papierové v počte 20 kusov, ktoré sa pri každom vyprázdnení koša doplnia.

Mestská časť igelitové vrecká obmedzila, rozhodla sa nasledovať trend eliminácie tohto odpadu.

Samotné vysýpanie všetkých košov sa stihne urobiť približne za dva dni, dvakrát do týždňa sú teda všetky koše vyprázdňované. O koše na exkrementy sa od leta minulého roku stará miestny úrad a nie externá firma.

Touto zmenou dostala mestská časť nielen koše pod dohľad, ale dokáže na tom aj ušetriť a v prípade nepredvídateľných udalostí okamžite urobiť nápravu.

Vlani v júli začali totiž na miestnom úrade pracovať dvaja zamestnanci, ktorí majú na starosti čistotu. Mestská časť zakúpila multikáru s nadstavbou na zber drobného komunálneho
odpadu a vysávač na zber drobného komunálneho odpadu a psích exkrementov.

V súvislosti s psíčkarmi mestská časť pripravuje aj venčisko, ktoré v Dúbravke chýba, čiže ohradenú plochu pre bezpečný psí výbeh.

Vybrala viacero lokalít, prvý výbeh by mal vzniknúť v opustenej záhrade na Dražickej ulici. Aktuálne sa už pripravuje, otvárať by sa mal pred koncom školského roka.

Okrem toho mestská časť obnovuje chátrajúce cvičisko pre psíkov na Dražickej ulici, prebehla obnova hracích prvkov. Dokončiť sa malo 8. júna počas najväčšej akcie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto. Cvičisko je neďaleko pripravovaného výbehu pre psov.

Špecifickým podujatím v Dúbravke je už štvrtý rok aj súťaž NAJ pes Dúbravky, spojená s ukážkami výcviku, veterinárnymi radami a podobne. Súťaž je veľmi obľúbená a navštevovaná
obyvateľmi z celej Bratislavy.

(red)

(informoval Mú Dúbravka)

VZN MČ Dúbravka o psoch:

https://www.dubravka.sk/files/documents/samosprava/vzn/vzn2015-04.pdf

Zoznam miest, kde je zakázaný voľný pohyb psov v zmysle § 6 VZN č. 4/2015 zo dňa 5.5.2015

a) Ulice a chodníky

1. Chodník vedúci medzi Landauovou 24 a komplexom TODOS pokračujúci pozdĺž objektov čerpacia stanica LUKOIL, poza predajňu TESCO s pokračovaním poza objekt zdravotného strediska, VÚB s vyústením na Bagarovu ulicu, - Pešia zóna 1

2. Chodník vedúci od detského ihriska pri Nejedlého 49 po Nejedlého 1, vedúci medzi objektmi policajnej stanice, zdravotným strediskom, ubytovňou a bytovými domami Pešia zóna 2

3. Chodník vedúci medzi parkoviskom a Bošániho 19 poza pizzeriu, podlubím domu služieb, vedľa obradnej siene s ukončením pred ulicou Harmincova, Pešia zóna 3

4. Hanulova ulica od Academia Istropolitana po SAZP,

5. Hanulova ulica od Inštitútu verejného vzdelávania po Okresné riaditeľstvo policajného zboru

6. Chodník vedúci od zastávky Švantnerova popri Harmony, MŠ Švantnerova, ZŠ Sokolíkova, s vyústením na Sokolíkovu,

7. Chodník vedúci od Švantnerovej 13 pomedzi ZŠ Sokolíkova a Harmony s vyústením do predchádzajúceho chodníka,

8. Chodník vedúci od zastávky J. Alexyho medzi bytovými domami na Galbavého ulici a zeleným pruhom priliehajúcim k ulici Sch. Trnavského s vyústením na Švantnerovu,

9. Chodník pozdĺž ulice Saratovská od zastávky autobusu Drobného ul. (v smere do mesta) vedúci vedľa Okresného súdu BA IV, bývalého objektu Slovenskej pošty, vedľa predajne LIDL s vyústením na ulicu Pod záhradami.

b) Okolie základných škôl, materských škôl 1. Základná škola Nejedlého 2. Základná škola Bilíkova 3. Základná škola Beňovského 4. Základná škola Sokolíkova 5. Základná škola Pri kríži 6. Britská škola Pekníkova 7. Britská škola J. Valašťana Dolinského 1 v celom úseku od Koprivnickej po Vendelínsku, 8. Materská škola Sekurisova 9. Materská škola Ušiakova 10. Materská škola Damborského 11. Materská škola Švantnerova, 12. Materská škola Galbavého 13. Materská škola Ožvoldíkova 14. Materská škola Pri kríži 15. Materská škola Cabanova 16. bývalá MŠ Pekníková celý prístup k MŠ Okolím sa myslí obvodový chodník /cesta/ na dotyku oplotenia okolo celého areálu.

2 c) Parky a kostoly

1. Kostol Svätého ducha - trávnatý priestor vymedzený chodníkmi okolo kostola a parkoviskom vrátane, ako i priľahlé chodníky

2. Kostol sv. Kozmu a Damiána - časť priliehajúca k hlavnému vstupu a schodisko vedúce od ulice K horánskej studni ku kostolu.

3. Areál kaplnky Ružencovej Panny Márie - vrátane trávnatej plochy medzi ul. Brižitská a Jaskyňou zjavenia

4. Park Družby - od vstupov z Beňovského, Nemčíkovej, Bullovej a zo strany športového areálu, vymedzený priečelím Základnej školy Beňovského, chodníkom pozdĺž športového areálu a záhrad, chodníkom pozdž ulice Beňovského a parkovísk, schodmi z Nemčíkovej ul, a parkoviskom za domom Damborského 2

5. Dom kultúry Dúbravka - spevnené plochy aj trávniky pred objektom

d) Nákupné strediská 1. Dom služieb Sch. Trnavského vymedzený priľahlými spevnenými plochami 2. Objekt Tesco Sch. Trnavského, spevnená plocha pred objektom a trávnatou plochou 3. Nákupné stredisko Saratov vymedzené priľahlými spevnenými plochami Schválené na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením MZ č. 43/2015 zo dňa 5.5.2015

1 komentár
ODPOVEDAŤ Viera Luptakova | 14. 8. 2018, 14:58

Ibaze psickari nerespektuju tieto zakazy a ostali len na papieri. Psickari miluju malicky parcik s betonovum gulatym stredom a lucovitymi kratkymi hodnikmi, 3 lavickami. Tam chodia vo dne, v noci, niekfori este aj dovezu psa v aute, t.j. ani tam nebyva. Psickari debatuju a psy vodne v noci volne behaju hore dole travou, havkaju a svojim hlukom pobudia vsetko spiace. A po psich milavikoch maloktory pozbiera exkrementy.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter